Motivation: Dos 4 – Känsloanspeling och personlig relevans

Denna dos kan låta lite negativ men om man försöker att använda den kan resultaten bli riktigt positiva!

Som jag nämnde under “kunskap och insikt” kan man veta att vissa saker är dåliga för en men det är inte tillräckligt för att man ska vilja förändra det. Hur ska man då göra för att komma till det att man vill förändra?

Denna strategi använder man genom att tänka på tillfällen där man upplevt negativa känslor på grund av vanan man vill förändra (Faskunger & Nylund 2014. s. 32).  Ser jag till mig själv har jag en specifik situation som ledde till att jag ville började träna, det var när jag gick i trapporna upp till min och Samuels första lägenhet och det gjorde ont i knäna. Här fick jag en mycket negativ upplevelse med negativa känslor, att jag så ung hade ont i knäna när jag gick i trappor. Jag kunde tydligt se att smärtan berodde på min nuvarande livsstil, att jag var mycket stillasittande på min fritid och inte tränade alls.

Har man inga tydliga tillfällen kan man försök att hitta och minnas negativa situationer och känslor som berott på ovanan. Sök även i media om historier som kan påverka dig att vilja göra en förändring. En effektiv metod är att fråga nära och kära om de ser något negativt med din nuvarande livsstil. Att till exempel få höra dem säga att de vill ha en frisk och pigg version av dig eller att de blev ledsna när du inte orkade spela fotboll tillsammans med dem, kan hjälpa en hitta motivationen att förändras (Faskunger & Nylund 2014. s. 32).

Denna strategi kan vara svårt att använda då man inte alltid kan styra över sina känslor. Men det är också en av de starkaste strategierna om man får eller hittar de negativa känslorna kopplade till ovanan. Om du börjar försöka se negativa samband kopplade till din ovana kanske de blir mer tydliga och till slut kanske du inte längre kan blunda för obehagligheterna.

Referenser:

Faskunger, Johan & Nylund Kamilla 2014. Motivation för motion. uppl. 2.

 

Omslagsfoto : Photo by Hello I’m Nik on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *