Motivation: Dos 5 – Personlig och social omvärdering

Om du använt dig av strategierna i dos 3 samt dos 4 och tagit reda på mer om dig själv så kan du vara redo för en personlig omvärdering. Det vill säga att du börjar ifrågasätta dina vanor och börjar se konsekvenserna av dem, både positiva och negativa.

Titta på din vana och väg för- och nackdelar mot varandra. Fråga dig hur vanan påverkar dig idag, vad får du ut av den och vad blir eventuellt sämre på grund av den? Om vi ser framåt, vad blir konsekvenserna om du fortsätter med vanan?

Se även hur vanan påverkar dina nära och kära eller andra i din vardag. Ställ liknade frågor igen, hur påverkar ovanan dina nära idag? Hur påverkar det dem i långa loppet? Vad skulle bli bättre om du ändrade din vana?

När du kan se fördelarna med att ändra vanan måste du bestämma hur viktiga fördelarna är. Visualisera den livsstilen du vill ha med de vanorna du vill ha och fråga dig: Är det värt kampen att komma dit?
Är svaret nej? Då är du inte redo än och behöver mer tid för att kunna genomföra förändringen.
Är svaret ja? Ja, då är det bara att börja kämpa. Lycka till!

Referenser:

Faskunger, Johan & Nylund Kamilla 2014. Motivation för motion. uppl. 2.

 

Omslagsfoto: Photo by David Vázquez on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *