Motivation: Dos 7- Engagemang 

Återigen till en strategi som kan verka svår, engagemang, hur ska man känna det inför den förändringen man vill åstadkomma om man inte redan känner det?
Engagemang innebär att ha en stark vilja som drar förändringen framåt. Det går att engagera sig i sitt beslut och planera för det så det blir av. Gör förändringen av vanan till en högsta prioritet och bestäm innan vad och när du vill att olika förberedelser eller startdatum ska vara, håll dig sen till dem. Det vill säga; gör en detaljerad plan med alla olika steg i förändringen med specifika datum och tider.
Prata även om vad du tänker förändra och hur du ska förändra det med dina nära, kära och bekanta. Det är lättare att hålla löften till sig själv om andra vet om dem. Man kan även få uppmuntrande feedback som hjälper en att bli mer motiverad. Vissa kan dock kritisera eller vara negativa av olika anledningar, det kan vara svårt att veta innan men försök att utesluta dessa människor i dina planer, om inte innan så efter att du fått negativ feedback.
När du är igång med din förändring, håll koll på hur det går. Är det mätbart, mät och skriv upp med jämna mellanrum och jämför resultaten.
Om du engagerar dig i ditt förändringsarbete är det större chans att förändringen blir av och att du lyckas hålla den!

Referenser:

Faskunger, Johan & Nylund Kamilla 2014. Motivation för motion. uppl. 2.

 

Omslagsbild: Photo by Gabriel Gurrola on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *