Motivaton: Dos 8- Socialt stöd

Denna strategi är viktig för mig. Det är ju mitt Power fit Crew som gör att jag tycker det är roligt att träna! Och det är Samuels fantastiska mat som gör att jag så enkelt kunnat hålla mig till LCHF. Utan det starka sociala stödet jag har skulle jag aldrig kunnat hålla mig på banan så pass bra som jag gjort.

Att ha sällskap i sitt förändringsarbete har stor evidens för att fungera och hjälpa de som kämpar mot nya vanor (Brassington & King 2004 via Faskunger & Nylund 2014. s.36).

Som jag nämnde i dos 7- Engagemang kan positivt stöd hjälpa en få motivation. Man får en känsla av sammanhang och får positiva tankar, känslor och beteenden. Det kan även hjälpa en hantera stress och svåra situationer (Janssen & Pfaff 2005 via Faskunger & Nylund 2014. s.36)

Men socialt stöd behöver inte bara innebära nära vänner och familj. Det kan vara arbetskollegor, grannar, coacher eller rådgivare, föreningar, eller facebook grupper. Vart du än kan hitta människor att prata med eller genomföra förändringen tillsammans med.

Stödet kan innebära samtal, råd, påminnelser, beröm och uppmuntran. Det kan även vara sällskap eller utlåning av material (Faskunger & Nylund 2014. s.36).

(Denna post skrevs i september 2018 men publicerades aldrig)

Referenser:

Faskunger, Johan & Nylund Kamilla 2014. Motivation för motion. uppl. 2.

Omsagsfoto av :
Photo by Gabriel Gurrola on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *